WALTER COLOR SELECT TAKIMLARIN ÖMRÜNÜ UZATIĞI SAHA TESTLERİ İLE KANITLANDI

 

     Walter Color Select‘ in diğer bir özelliği de değiştirilebilir kesici uç- ların kesme malzemesini tanımla- yan geçerli ISO standart renkleriyle boyanmış olmasıdır. Bu renk özel- liği kesici ucun daha hızlı ve doğru tanınmasını sağlar ve olası karış- tırma riskini önemli ölçüde azaltır. Buna ek olarak değiştirilebilir kesi- ci uçların zayıf ışık altında tanınma- sını kolaylaştırır. Ayrıca bu sayede kesici uçların yeni olup olmadığının ya da daha önceden kullanılmış olup olmadığının çabuk saptanma- sına olanak sağlar.

     Kesici takım malzemesinin özel- likle geliştirilmiş mikrosertliği ve tokluğu yüksek kesme performansı sağlar. Aynı zamanda kaplama ka- lınlığı bir önceki malzemeye kıyas- la daha incedir. Kaplama özel bir yöntemle sonradan mekanik olarak uygulanmaktadır. Sonuç olarak bir forklift üreticisi ve kalıp döküm tek- nolojisi tedarikçisinde yapılan bir dizi saha denemeleri ile artık başa- rı kanıtlanmıştır. Elde edilen sonuç bağlamında bundan önceki kesme malzemeleri ile karşılaştırıldığında takımların ömründe ortalama 95 artış sağlanırken, genel takım ma- liyetlerinde önemli ve belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir.

     “Walter Color Select‘ in sağladığı uzun takım ömrü, kolay seçilebilir- liği ve karıştırma riskinin azaltılma- sı gibi tipik özellikleri sadece ma- liyeti düşürmekle sınırlı olmayıp, aynı zamanda mevcut seri üretimde hata oranının en düşük düzeye indi- rilmesine olanak sağlamaktadır‘‘ diye açıklama yapan Walter AG‘nin değiştirilebilir kesici uçlu matkap- lar ürün müdürü Manvinder Singh Saini görüşünü “Gerçekleştirdiği- miz saha testleri önceki laboratu- var sonuçlarını tümüyle doğruladı.” cümlesiyle tamamladı.Ekim 2013 itibariyle ise, bir önce- ki WXP45 kesici takım malzemesi için oluşturulan ürün programına benzer şekilde, Xtra·tec Point Drill B401x kodlu değiştirilebilir kesici uçlu havşa kademeli matkapla- rın gövdesi için tüm ara ölçülerde stokta hazır bulundurulacaktır.

Kesici takım malzemesi ISO P çelik malzemelerde kullanılabilir olup, özellikle açık delikler ve kör delik- ler, hassas delikler, on kat çap öl- çüsüne kadar olan delme derinlik- leri ve dizili parçaların tek işlemde delinmesi (paket delme) için uy- gundur. B401x kodlu takım gövdesi için WPP45C genel makina imalatı, basınçlı kaplar veya ısı eşanjörleri (boru ve darbe plakaları), otomotiv endüstrisi, takım ve kalıp imalatı alanlarında sorunsuz kullanılabilir.

     Walter Şubat ayının başından bu yana ISO P kullanım alanı için ilk yeni sürümü mavi kaplamalı ola- rak ve WPP45C ürün tanımı altında stoklarda satışa hazır bulundur- maktadır. Ürün tanımı bu kısalt- malardan oluşmaktadır: Walter (W), birinci ve ikinci ISO P ana kul- lanım “PP“, tokluk “45“ ve Color Select ürün adı “C“. İlk aşamada 12 mm‘den 31.99 mm‘e kadar 0,5 mm aralıklı tüm tam çaplarda, rayba ön delik çap ölçüsünde ve inç ölçüle- rinde satışa sunulmuştur.

 

Advertisements
This entry was posted in HABERLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s