ODAK PROJE MAKİNA SEKTÖR STRATEJİ BELGELERİNDE YENİ BİR KAVRAM

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bugün bir gazetede yer alan ”odak projesi geliyor” başlıklı habere atıfta bulunularak, yeni bir destek ve teşviğin söz konusu olup-olmadığı sorusuna, ”Ortada bir odak proje yokken, ‘şu projedir, teşviği de şudur’ demek yanıltıcı olur diyerek soruları cevapladı.. Bu husus, stratejik bir amaç olarak strateji belgesinin içine konulmuştur” diye açıklama ekledi.. Bakan Ergün, Milli Prodüktivite Merkezinin (MPM) genel kuruluna girişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı.

Ergün odak projesi konusuyla ilgili soruyu yanıtlarken, odak proje kavramının Sanayi Strateji Belgesinden çok otomotiv ve makina sektör strateji belgelerinde bulunan bir kavram olduğunu kaydetti. Şu anda savunma sanayinde bir takım odak projelerin uygulandığını ifade eden Ergün, şöyle devam etti:”Bu, Türkiye’ye rekabet avantajı, ileri teknoloji imkanı ve yüksek katma değer sağlayacak otomotiv ve makina sektörleri için de söz konusu olabilir. Onun için sektör strateji belgelerinin içinde bu tür projelerin destekleneceğine, gerekirse kamu-özel sektör işbirliğinin veya bu konuyla ilgili ayrıca teşvik mekanizmalarının oluşturulabileceğine dair bir unsur, strateji belgesinin içine konulmuş bulunuyor. Bu konuda henüz ‘şu proje veya bu proje’ diye adlandırılmış bir şey yok. Bunu sektörle birlikte yapılacak değerlendirmeler ortaya çıkaracaktır. Örneğin yüzde 50 yakıt tasarrufu, güç artışı sağlayan yeni bir motor teknolojisi söz konusuysa ve bunun üretimiyle ilgili kamunun da atması gereken adımlar varsa, bu bir odak proje olarak ele alınabilir. Yine ileri teknoloji makinaların üretilebileceği bir iklim ortaya çıkarsa bu tür projeler için de özel bir çalışma yapılabilir.”

Bakan Ergün, odak projeler noktasında destekleme mekanizmalarının nasıl olacağına ilişkin soruyu yanıtlarken de büyük yatırımlar niteliğindeki desteklerde özel bir teşvik mekanizması bulunduğunu hatırlattı. Bedelsiz arsa tahsisinden kredi faiz desteğine, vergi istisnalarına kadar teşvik mekanizmalarının çalıştırıldığını dile getiren Ergün, belki buna ilave olarak kamu-özel sektör ortaklığı şeklinde bir girişimin de gelecek projenin mahiyetine göre söz konusu olabileceğini söyledi. Ortada bir odak proje yokken ”şu projedir, bu projedir, teşviği de şudur” demenin yanıltıcı olacağını dile getiren Ergün, bu hususun, stratejik bir amaç olarak strateji belgesinin içine konulduğunu yineledi.

Ergün, Türkiye’nin kredi notunun bugün bulunduğu seviyeye çok daha önceden gelmesi gerektiğini, ancak çok gecikmeli bir şekilde, küresel mali krizde Türkiye’nin dayanıklılığı iyice görüldükten sonra not artışlarının gündeme geldiğinibelirtti.Bugün hem cari açık hem kamu borçlarının milli gelire oranı, hem de bütçe açıkları konusunda Türkiye’nin bir çok Avrupa Birliği ülkesinden çok daha iyi durumda bulunduğunu kaydeden Ergün, ”Ama kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye karşı cimriliği devam ediyor” dedi.

Bakan Ergün, sözkonusu kuruluşların kriterlerinin neler olduğu konusunun da mali kriz esnasında tartışıldığını ifade ederek, ”Geçmişte Türkiye’den çok daha zor durumda olan ülkelere iyi notlar verilirken bugün Türkiye’ye karşı bu kadar fren mekanizmalarının işletilmesi, çok haklı bir yaklaşım değil” diye konuştu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının, seçimi beklediklerini, seçim dönemi ve sonrasında siyasi istikrar ve güven ortamının nasıl bir hal alacağını görmek istediklerini dile getiren Ergün, ”Seçimler, not artışına ivme kazandıracak bir süreç olacaktır” dedi.

Ergün, cari açığın Türkiye ekonomisi için problem olduğunu ancak kendileri için açığın sağlıklı ve uzun vadeli kaynaklarla finanse edilebilir olmasının önem taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin bu sorunlara karşı her türlü disiplin mekanizmasını işlettiğini belirten Ergün, kredi derecelendirme kuruluşlarının da bunu dikkate almaları gerektiğini söyledi. Bakan Ergün, 12 Haziran’daki seçimlerden sonra bir not artışının, Türkiye’nin artık ”güvenle yatırım yapılabilir” ülkeler düzeyine çıkartılmasının mümkün olabileceğini kaydetti.


Advertisements
This entry was posted in HABERLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s