DAHA FAZLA PARA KAZANMAK İÇİN ALÜMİNYUM TALAŞLARINIZI BRİKETLEYİN

RUF presleri ıslak talaşların da idare edilmesi için ideal. Hacim küçültmenin dışında RUF presleri ile talaş üzerindeki soğutma sıvısı da geri kazanılmaktadır. Islak aluminyum ağırlığının 25’i kadar soğutma sıvısı içerebilir. Eğer bu soğutma sıvısı preslenerek talaştan ayrılmaz ise hem atölye/fabrika zeminine hem de çevreye çok büyük zarar vererek çevre yönetmeliklerinin ihlaline yol açabilir. Birçok firma RUF GmbH & Co. KG, talaş briketleme preslerini üretim hatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görmektedir. Tipik senaryo oldukça fazla talaş üreten bir method olan aluminyumun kuru olarak idaresidir. Briketleme hacmi küçültmek için uygulanacak ilk ve en iyi yöntemdir. Metal preslendiğinde dağınık talaştan çok daha az yer kaplar ve atölye/fabrika üzerinde talaş toplama arabalarının sürekli dolaşmasına gerek kalmaz. Çoğu zaman gözardı edilen, ancak daha detaylı bir hesaplamayla açıkça ortaya çıkacak bu faktör bile başlı başına ticari bir avantaj sağlar.

Soğutma Sıvısının Geri Kazanılması ile Oluşan Potansiyel Kar

Bir örnekle açıklayalım: Nem oranı yüzde 15 olan 100 ton ağırlığında talaş 15.000 litre soğutma sıvısı içerir. Bu sıvının geri kazanılması size soğutma sıvısının markasına bağlı olarak 2000 ile 5000 Euro arasında bir tasarruf sağlar. Eğer soğutma sıvısı olarak yağ kullanılmış ise potensiyel tasarruf 20.000 Euro’ya kadar çıkar. Ayrıca talaş üzerindeki nem fiyatları düşürdüğünden preslenmiş briketlerin satış fiyatı da artar.

Genel prensip olarak aluminyum talaşını briketlemek talaşın değerini arttırır. Az miktarda talaş üreten firmalar talaşlarını düşük fiyata yerel hurdacılara satarlar. Bu hurdacılar ise değerli metallerin talaşlarını bir araya getirerek yüksek kalite yığınlar haline getirerek dökümcülere satan daha büyük toptancılara verirler. Briketlerin kalitesi ve yıllık çıkan talaş miktarı arttıkça doğrudan toptancılar veya dökümcüler ile temasa geçerek briketleri için daha yüksek fiyat elde etmeleri mümkün olur. RUF presleri yüksek yoğunluklu ve nem oranı çok düşük kaliteli biriketler üreterek sizlerin sürücü koltuğunda oturmanızı sağlar.

Saf veya düşük alaşımlı aluminyumu preslemek genellikle kolaydır. Malzemenin yumuşaklığı şekil verilmesini kolaylaştırır. İşlenmiş alaşımlardan yoğun bir briket elde etmek için yaklaşık 1,700 kg/cm2 basınç yeterli olacaktır. Bu basınç oranı ile yoğunluğu 2.0 kg/l’den biraz daha fazla olan briketler ortaya çıkar. Eğer 3,700 kg/cm2 basınç kuvveti olan RUF presleri kullanılırsa briket yoğunluğu 2.6 kg/l’ye kadar çıkacaktır. Bu basınç oranlı bir makina ile talaş hacmi, talaşın cinsine gore, 20 kat azaltılabilmektedir.

Aluminyum-silikon alaşımlar briketleme makinaları için daha zorlayıcıdır. Bu döküm alaşımları için silikon oranı ne kadar fazla ise ihtiyaç duyulan basınç kuvveti o kadar artar. Silikon oranı yüzde 6’ya ulaştığında bu ihtiyaç açıkça görülme başlar. Döküm alaşımlar normalde yüzde 12 oranına kadar silikon içerir ancak bazı durumlarda bu oran yüzde 17’ye kadar çıkar. Bu tarz talaşları sıkıştırarak 2.0 kg/l veya daha yüksek yoğunlukta briketler üretebilmek için minimum 3,000 kg/cm2 basınç kuvveti gereklidir. Bu ve daha yüksek basınç uygulayabilen RUF presleri ile 2.4 kg/l ve daha yüksek yoğunlukta yüksek kaliteli briketler üretilmesini mümkün kılar.

Briket Yoğunluğu Briketin Satışını Nasıl Etkiler?

Briketin yoğunluğunun briketin pazarlanması üzerinde çok güçlü bir etkisi vardır. Tüm döküm firmaları briketler için minimum standartlarını belirlemişlerdir. Eğer bu standartlar yakalanamaz ise briketleri almayı reddebilir veya daha düşük fiyatlar önerebilirler. Her zaman yüksek kalite briketler üreten RUF presleri ile standartları yakalanmaması imkansız. RUF ürünleri kullanılarak erişilen yüksek yoğunluk briketlerden aynı oranda yüksek verim alınmasını sağlar.

Örneğin erime kayıpları önemli ölçüde azaldığından döküm firmaları bu briketler için daha yüksek bedel ödeyeceklerdir. Eğer ergitmenin teknik gereklilikleri briketlerin aluminyum banyosuna batırılması gerekiyorsa briket yoğunluğunun 2.40 kg/l veya daha fazla olması gerekmektedir.

RUF:

RUF ilk briketleme makinasını 1985 yılında üretmiş ve bir ahşap işleme fabrikasına satmıştır. Bugün halen çalışmakta olan bu makina, RUF’un en üst seviye inovasyon ve kalitenenin başarının temelini oluşturduğuna ve maksimum çevresel avantajlar sağladığına olan firma inancını kanıtlamaktadır. O günden beri dünya çapında 3500’den fazla memnun müşteri kullandıkları RUF briket makinaları ile kaliteyi kendileri presleri kullanarak bu kaliteye yakından tanıklık ederler. Briketleme talaşlarınızı 20’ye 1 oranına kadar küçültebilir. Almanya’nın Zaisertshofen kasabasında 1969 yılında Hans Ruf tarafından kurulan RUF, bugün 100 çalışanı ile birlikte ahşap, metal ve diğer atık malzemeleri briketleyen yüksek kaliteli ve inovatif briketleme ekipmanları üretmektedir. En küçük modeli olan RAP üzerindeki 4 kW motoru ile talaş cinsine gore saatte 20 ile 150 kg arasında talaş briketleyebilir. En büyük modeli olan RUF 90 ise saatte 3000 kg talaş briketlemektedir.

Advertisements
This entry was posted in HABERLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s