PİLZ BİLGİLERİNİZİN GÜNCEL OLMASINI SAĞLIYOR

EN ISO 13849-1 risk odaklı bir değerlendirme mantığına göre kaleme alınmıştır. Standartta güvenirlilik kavramı esas alınmamıştır. Operatör için her zaman riskin varlığını kabul eder. EN ISO 13849-1 deterministik ve probabilistik düşüncelerin bütününü yani tasarlanan sistemin doğruluğunu ve beklenmedik arızaların oluşmasına yönelik statik hesaplamaları göz önünde bulundurur. EN ISO 13849 -1 standardı makine ve emniyet kontrol sistemlerinin emniyet açısından sınıflandırılmasında olasılıkçı düşünceyi ön planda tutarak aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi performans seviyesine göre sınıflandırmıştır. Emniyetin mucidi PİLZ bilgilerinizin güncel olmasını sağlıyor. Yeni makine direktifinin uygulanmasıyla beraber bazı standartlar yerini yeni standartlara bırakmıştır. En önemli değişim makine güvenliği ve emniyet kontrol sistemleri ile ilgili EN 954 -1 standardının yerine 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak EN ISO 13849 -1 standardıdır. EN ISO 13849-1 standardı güç kaynağına bakmaksızın (elektrik, hidrolik veya pnömatik ) tüm kontrol sistemlerinde yer alan güvenlik işlevli parçalara uygulanır. Yönetmelikte tanımlanan tüm güvenlik gereklerini karşılamak üzere geliştirilmiş bir şemsiye standarttır.

EN ISO 13849-1 standardında, daha önce kullanılan EN 954-1 standardında kullanılan kategori kavramının yerini performans seviyesi kavramı yer almıştır. Performans seviyesi harflerle a, b, c, d, e olarak sınıflandırılmış, riskler emniyet seviyesine göre high (yüksek) ve low ( düşük) olarak belirlenmiştir. Performans seviyesine ulaşmak için makinenin durumunu analiz etmek gereklidir. Makinenin performans seviyesini belirlemek için makinede veya sistemde oluşabilecek yaralanma şiddetinin ( severity ), operatörün makinenin başında bulunma sıklığının ( frequency ), herhangi bir kaza durumdas bu kazadan kaçınma olasılığının ( probability ) ne olduğunu tablodaki ilgili yerlere yerleştirerek makinenin performans seviyesi elde edilmiş olunur. Bu şekilde performans seviyesi bilinen makinede veya sistemde hangi emniyet ekipmanların kullanacağına karar verilir. Bilindiği gibi Türkiye Avrupa ekonomik alanında yer almaktadır. Bu sebepten özelikle makine üreticilerinin, değişen standartlardan haberdar olmalıdır. CE belgelendirmeye giden yolda standartların doğru şekilde uygulaması vazgeçilmezdir. Emniyetin mucidi PİLZ, makine üreticilerinin hem değişen teknolojiye ayak uydurmasını hem de yenilenen standartların uygulanmasını sağlayacak bilgi ve donanımıyla birlikte CE belgelendirmede rehber görevini üstlenmiştir. Yenilenen bu standartlar sadece makine üreticilerini ilgilendirmemekte tüm makine gruplarına yeni makine veya eski makine ayrımı gözetmeksizin uygulanacaktır. Eski makinelerde yapılacak emniyet revizyonunda kullanılacak emniyet ekipmanlarının da aynı şekilde EN ISO 13849-1 standardına uygun olması gereklidir. Bu kapsamda değişen standartların başında EN ISO 13849-1 gelmekte ve bu standartla beraber emniyet ekipmanlarından, acil stop kontrol standardı EN ISO 13850, insan vücudunun yaklaşım hızıyla alakalı tehlikeli bölgeleri kapatma, ışık bariyeri veya ışık perdesi standardı EN ISO 13855, çift el kontrol standardı EN ISO 13851 …vs standartlar yenilenmiştir.

Daha önce kullanılan kategori kavramının yerini performans seviyesinin alacak olması ile beraber kullanılacak emniyet ekipmanlarının doğru teşhis edilmesi gereklidir. EN ISO 13849-1 standardı olasılıkçı düşünceyle emniyet kavramını daha detaylı inceleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi hedeflemiştir. Kullanılan elektronik kontrol üniteleri gerekli performans seviyelerini, uygulanan sistem mimarisine göre; ortalama hata teşhisi ( DC avg) ve ortalama hata verme zamanı ( MTTFd ) bilgileri ile beraber değerlendirir. Bu şekilde olasılıkçı düşüncenin sınırlarını biraz daha zorlayarak makine ve insan güvenliğini en ince ayrıntısına kadar kontrol eder. Pilz alanında uzman kadrosuyla değişen teknolojinin takipçisi ve öncüsü olduğundan değişen standartları, revizyon yapılacak veya yeni kurulacak sistemlerde rehberiniz ve yardımcınız olacaktır. Makinenin güvenliğini ve insan sağlığını önemseyen sistemlerin kurulmasında Pilz dünyaca kabul gören güncel standartları uygulayarak makine kullanıcılarının hayatını önemsemektedir.Ülkemizin Avrupa Birliğine girmek için yaptığı çalışmaları ve değişimleri göz önünde bulundurduğumuzda Avrupa Birliği teknik muktesebatı, yapılan diğer çalışmaların önünde tutulmuş ve kanunlaştırılmıştır. Bu durum tüm çalışanların emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak için zorunlu hale getirmiştir.

Advertisements
This entry was posted in HABERLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s