CECİMO GRUBU

CECIMO Başkanı Mr. Javier Eguren, 2007 yılının şimdiye kadar erişilen en iyi imalat yılı olduğunu ifade etmiştir. İmalattaki bu önemli artışın, müşterilerle bilinçli olarak geliştirilen iyi ilişkiler ve rekabet gücünü artırıcı çalışmalarla sağlandığı belirtilmektedir. Dünya takım tezgahı imalatının 44’ü CECIMO gurubu ülkelerde gerçekleştirilmiştir. Bu değer 2006 yılında 42 olmuştur.

Sektör ihracatının 37’sini Avrupa dışı ülkelere yapmaktadır. 2007 yılında EURO’nun değerlenmiş olmasına rağmen 11’lik bir ihracat artışı gerçekleştirilmiştir. En büyük artış önemli bir pazar haline gelen Rusya’da sağlanmıştır. Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika bu yıl da önemli potansiyel pazar olma konumlarını devam ettirmektedirler. Buna karşın Kuzey Amerika ve bazı Asya ülkelerine (Japonya, Tayvan, Güney Kore) olan ihracat, yeni yatırımlarda azalma yaşanması, bu arada kredi şartlarının ağılaştırılması nedeni ile bir miktar azalmıştır.

Avrupa ülkelerinde yatırımların canlılığını koruması nedeni ile ithalat 2007 yılında 19 artış göstermiştir. 2007 yılında söz konusu 15 Avrupa ülkesinde takım tezgahı satışları 2006 yılına göre 21 artarak 17,6 milyar EURO’ya ulaşmıştır. Takım tezgahı talebinin güçlü olduğu sektörler; enerji, transport (otomotiv, demiryolu ve deniz araçları) mekanik imalat sektörleridir.

CECIMO ülkeleri: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Portekiz, Türkiye

2008 yılında gene pozitif bir gelişme beklenmekte ise de imalat ve ihracattaki artışının 9 olması, ihracatta 6 ve iç satışlarda da 7’lik bir artış olması beklenmektedir.

Advertisements
This entry was posted in HABERLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s