MAKİNA SEKTÖRÜNÜN ÜRETİMİ ARTIYOR

İSO: Makine sektörünün üretimi toplam sanayi üretiminden hızlı artıyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük, makine sektörünün üretiminin toplam sanayi ve imalat sanayiine oranla daha hızlı arttığını açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük, makine sektörünün üretiminin toplam sanayi ve imalat sanayiine oranla daha hızlı arttığını açıkladı. Küçük, sektörün, toplam imalat sanayi katma değeri içindeki payının üretim içindeki payından Yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olduğunu bildirdi.

İSO’nun hazırladığı ‘Makine İmalat Sanayi Sektörü’ raporunun tanıtım toplantısında konuşan Tanıl Küçük, makine imalat sanayinde önemli gelişmeler kaydedildiğini aktardı. İSO Başkanı, sektörün ürettiği yatırım ve ara malları ile diğer hizmetlerin üretim kabiliyetlerini belirlediğinin ve ekonomik gelişmede çarpan etkisi yarattığının altını çizdi.

Küçük, şunları ifade etti: “Makine imalat Sanayii, istihdam bakımından toplam imalat sanayi içinde ilk sıralarda yer alıyor. Yatırımlarda da inşaat sektöründen sonra yüzde 18,4’le ikinci sırada bulunuyor. Bu sektörün kat ettiği mesafe, dış ticaret verilerine de yansımaktadır. Sektörün 2003 yılında 2,2 milyar ABD Doları olan ihracatı, beş yılda 3,6 kat artarak, 2008’de 7,6 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. 2009 yılında ise, krizin etkisiyle, bu miktar, 6 milyar ABD Doları civarına gerilemiştir.

Makine sektörü, üretilen ürünlerin çeşitliliği nedeniyle, kendi içinde, çok fazla alt sektör içermektedir. Çalışmamızda, 21 alt sektör incelenmiştir. Makine sektörü hem genel olarak, hem de bu 21 alt sektör çerçevesinde, uluslararası karşılaştırmalarla analiz edilmiştir. Zira makine imalat sanayinde de, son yıllarda birçok sektörde olduğu gibi, bir göç hareketi yaşanmaktadır. Bir yandan Avrupa Birliği, ABD gibi gelişmiş ülkelerde artan işgücü maliyetleri ve çevre faktörü, diğer yandan, Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin atlımı sektörün üretim merkezlerinin yer değiştirmesine neden olmaktadır.”

İSO Başkanı Tanıl Küçük, gelişmiş ülkelerin kaybettiği düşük ve orta teknoloji alanında pazardan pay kapmaya çalıştığını belirtti. Bu ülkelerin arasına Türkiye’nin de katıldığını vurguladı.

Sektörün sorunlarına da değinen Başkan Küçük, “Bu problemlerin bazıları, finansman ve sermaye yetersizliği, ölçek ekonomisinden uzak işletme büyüklükleri gibi, aşağı yukarı, sanayimizdeki tüm sektörleri olumsuz etkileyen genel problemlerdir. Bunun yanında sektöre özgü problemler de bulunmaktadır.” dedi.

Başkan Küçük, makine imalat sanayi için geliştirilen stratejileri de şöyle sıraladı:

– Özgün, kaliteli, katma değeri yüksek, uluslararası pazarlarda bilinen ve aranan makine ve teçhizat üretimini gerçekleştirmek

– Ülkede istihdam yaratılmasına katkıda bulunmak

– Hızla gelişen teknolojilere sahip olmak ya da geliştirerek uluslararası düzeyde Ar-Ge yapar duruma gelmek;

– Stratejik amaç ise güçlü güvenilir ekonomik ölçeği yakalamış makine ve teçhizat imalatçısı olmak.

Makine sektörünün güçlü yanları ile önündeki imkânlardan söz eden Tanıl Küçük, Avrupa Birliği’nin sektörden uzaklaşma eğiliminin ve Türkiye’nin otomotiv ve yan sanayideki büyüme kapasitesinin önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

 

Advertisements
This entry was posted in HABERLER. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s